Een verzoek tot arbeidsbemiddeling kan van de kant van een instelling, organisatie of van een (gespecialiseerde) arts komen.

Zodra een vacature bekend is bij Uit de Zorgbrand dan wel een werkzoekende arts zich daar gemeld heeft, wordt onmiddellijk actief gezocht. Centraal staat hierbij een netwerkbenadering. Als een eerste match gevonden is, zullen gegevens met zorgvrager en zorgaanbieder uitgewisseld worden. Wanneer van beide kanten ingestemd wordt met een nadere kennismaking wordt er door mij als bemiddelaar een afspraak gemaakt, bij voorkeur op de locatie van de zorgvrager.

Zo partijen te kennen geven met elkaar verder te willen gaan in een arbeidsverhouding, worden definitieve afspraken gemaakt over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een toenemend aantal artsen wil als zzp’er werken. Wanneer van beide kanten na verloop van tijd het werk bevalt, kan dit omgezet worden in een vast dienstverband.

Arbeidsbemiddeling

Arbeidsbemiddeling
Wanneer van beide kanten na verloop van tijd het werk bevalt, kan dit omgezet worden in een vast dienstverband.